fbpx

Action Hunter – Chuyên viên tuyển dụng sáng tạo

Action Hunter – Chuyên viên tuyển dụng sáng tạo
Featured

Action Hunter – Chuyên viên tuyển dụng sáng tạo

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

  1. 1. Tổng quan Quy trình tuyển dụng truyền thống

  2. AH 3 - Truyền thông - Tạo nguồn

  3. 2. Tổng quan về Headhunter

No Comments

Post a Reply

Teachers