fbpx

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 2

Lessons

  1. IB - Tổng quan hoạt động ngân hàng

    Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và vai trò của các vị trí chức danh cơ bản
  2. IB - Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình

  3. IB - Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn

No Comments

Post a Reply

Teachers