fbpx

Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng cho Fresher

I. Các chức danh đào tạo

1. Giao dịch viên/ Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

2. Chuyên viên Quản lý tín dụng/Chuyên viên Quan hệ khách hàng/ Tư vấn tài chính

3. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

II. Nội dung đào tạo

Mỗi học viên của VietnamBankers sẽ trải qua 3 giai đoạn học tập Lý thuyết - Nghiệp vụ cụ thể - Thực tập tại Ngân hàng

III. Tài liệu dành cho học viên

 • Nội quy học tập và chuẩn đầu đầu ra của học viên <Xem tại đây>
 • Giai đoạn 1: Khảo sát nhu cầu đào tạo và Học elearning lý thuyết Ngân hàng thương mại (Học viên được cấp tài khoản học tại nhà và thi lý thuyết)
  Học viên Xem nội dung tài liệu chi tiết tại đây
 • Giai đoạn 2: Học nghiệp vụ và thực hành trên lớp với Giảng viên (Học viên học song song nội dung nghiệp vụ trên elearning và thực hành trên lớp
  Học viên Xem nội dung tài liệu, làm bài test trước  tại đây 
 • Sách bài tập để in và sử dụng để ghi chép trên lớp:  Sách bài tập Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng T6.2019
 • Học viên có 24h sau khi kết thúc buổi học để làm đánh giá hoc phần tại đây và bài test sau đào tạo tại đây
 • Giai đoạn 3: Học tập thông qua làm việc thực tế (Học viên được xếp lịch thực tập tại Ngân hàng)
  Học viên xem Hướng dẫn thực tập tại đây
 • Link bài Thi tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ <Xem tại đâyNội dung này học viên chỉ có thể xem sau khi đã hoàn thành chương trình học và đăng kí thi với Phòng đào tạo
 • Tài liệu tham khảo dành riêng cho Học viên <Xem tại đây>
  • Sổ tay Pháp lý cho nhân viên Ngân hàng
  • Tiếng anh cơ bản cho Sinh viên Ngân hàng
  • Quy trình giao dịch với Khách hàng (Khối Dịch vụ khách hàng)
  • Quy định, quy trình với các sản phẩm tín dụng cá nhân và doanh nghiệp
  • Mẫu một số văn bản trong Ngân hàng
  • Kỹ năng tư vấn bán hàng chung
  • Mẫu báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên
  • Mẫu CV các Ngân hàng TMCP
  • Hướng dẫn viết Cover letter, CV xin việc ...