fbpx

FastBankers – Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc

FastBankers – Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc
Featured

FastBankers – Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

 1. FastBankers - Học phần 1 - Tổng quan hoạt động ngân hàng

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và vai trò của các vị trí chức danh cơ bản
 2. FastBankers - Học phần 2 - Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được tầm quan trọng của hình ảnh cá nhân, hiểu được các lỗi dễ mắc trong qua trình xây dựng hình ảnh cá nhân và thuyết trình; nắm được các nguyên tắc cơ bản và tự tin hơn trong giao tiếp và thuyết trình bán hàng.
 3. FastBankers - Học phần 3 - Sản phẩm Tài khoản và Huy động

 4. FastBankers - Học phần 4 - Sản phẩm thẻ

 5. FastBankers - Học phần 5 - Sản phẩm Tín dụng cá nhân

 6. FastBankers - Học phần 7 - Quy trình Nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng

 7. FastBankers - Học phần 6 - Pháp lý cơ bản về Giao dịch

 8. FastBankers - Học phần 8 - Quy trình tín dụng

 9. FastBankers - Học phần 9 - Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm

 10. FastBankers - Học phần 11 - Kỹ năng bán hàng

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng
 11. FastBankers - Bài kiểm tra tổng hợp

 12. FastBankers - Học phần 10 - Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình

 13. FastBankers - Học phần 12 - Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn

  Mục tiêu: Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và các bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại Ngân hàng

No Comments

Post a Reply

Teachers