fbpx

Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung
Featured

Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

 1. Tổng quan hoạt động ngân hàng

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và vai trò của các vị trí chức danh cơ bản
 2. Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được tầm quan trọng của hình ảnh cá nhân, hiểu được các lỗi dễ mắc trong qua trình xây dựng hình ảnh cá nhân và thuyết trình; nắm được các nguyên tắc cơ bản và tự tin hơn trong giao tiếp và thuyết trình bán hàng.
 3. Kỹ năng thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian

 4. Kỹ năng Viết CV & trả lời PHỎNG VẤN

 5. Pháp lý cơ bản về giao dịch

 6. Bảng cân đối kế toán và Hệ thống tài khoản

 7. Quy trình Nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng

 8. Sản phẩm Tài khoản và Huy động

 9. Sản phẩm thẻ

 10. Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm

 11. Quy trình tín dụng

 12. Sản phẩm Tín dụng cá nhân

 13. Hướng dẫn thẩm định

 14. Lập tờ trình tín dụng và bảo vệ khoản vay

 15. Tài liệu tham khảo

  Tài liệu tham khảo chọn lọc dành riêng cho học viên của VietnamBankers

Assignments

No Comments

Post a Reply

Teachers