fbpx

Bài test sau học phần

Bài test sau học phần
Featured

Bài test sau học phần

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

 1. 01. Nghề ngân hàng

 2. 02. Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình

 3. 03. Kỹ năng bán hàng

 4. 04. Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn

 5. 05. Pháp lý cơ bản về Giao dịch

 6. 6. Quy trình nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng

 7. 08. Sản phẩm tài khoản và huy động

 8. 09. Sản phẩm thẻ

 9. 10. Pháp lý về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm

 10. 11. Quy trình tín dụng

 11. 12. Sản phẩm tín dụng cá nhân

 12. 13. Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình

No Comments

Post a Reply