fbpx

FS – Chuyên viên Quản trị tài chính

Mô tả chức danh Chuyên Viên QTTC

Cấp bậc: Chuyên viên

Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn

Khối: Phòng Tài chính

Điều kiện tham gia chương trình

Học viên tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng...

Học viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Chuyên viên  quản trị tài chính.

Học viên tham gia chương trình phải tuân thủ đúng các quy định của lớp học trong quá trình đào tạo.

Mục tiêu chương trình  Chuyên Viên QTTC

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một quản trị tài chính chuyên nghiệp và:

  • Xây dựng chiến lược đầu tư: đầu tư không chỉ để gia tăng lợi nhuận, đầu tư để tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Xây dựng chiến lược về nguồn vốn hiệu quả - "Lợi nhuận là sự quản lý, nguồn vốn là sự lựa chọn", lựa chọn đúng sẽ giúp bạn gia tăng giá trị doanh nghiệp, lựa chọn sai có thể đẩy doanh nghiệp bạn đến bờ vực phá sản
  • Xây dựng chiến lược chi trả cổ tức và chiến lược dòng tiền: Liên kết chiến lược doanh nghiệp và dòng tiền, quản trị dòng tiền một cách "chủ động".
  • Chiến lược gia tăng giá trị doanh nghiệp: trong mắt cổ đông chúng ta đang hoạt động như thế nào? Chúng ta cần làm gì để tạo ra lợi nhuận "bền vững" và hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư?

Kết quả đạt được sau chương trình FS -  Chuyên Viên QTTC

  • Phát triển kỹ năng toàn diện, trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp
  • Cơ hội việc làm tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Chuyên Viên QTTC

1. Ôn tập Kiến thức nền tảng

2. Đào tạo tập trung và thực hành

3. Thực tập