fbpx

Giới thiệu

Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (tiếng  Anh: VietnamBankers). Được thành lập vào năm 2010 bởi các chuyên gia đầu ngành Tài chính-Ngân hàng. Trong những năm đầu của mình, VietnamBankers đã đào tạo và cung cấp rất nhiều Banker cho hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam.

Trong năm 2016, danh tiếng quốc tế của VietnamBankers gia tăng khi những hợp tác quốc tế được gia tăng và giảng viên xuất sắc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của VietnamBankers tới hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng và hệ thống các Ngân hàng. Số học viên theo học cũng tăng lên khi các chương trình đào tạo mới được thiết lập và VietnamBankers dành cho việc đào tạo sinh viên năm cuối bậc Đại học, Trung học phổ thông được mở rộng.

Việc thiết kế các chương trình đào tạo mới đã tạo sinh lực cho hoạt động học thuật sáng tạo và bảo đảm là VietnamBankers có vị trí hàng đầu trong các cơ sở đào tạo Tài chính-Ngân hàng. VietnamBankers xem các chương trình đào tạo như là nơi cung cấp cơ hội cho những người có tài thay vì là quyền của những người giàu, từ đó các chương trình được nhận diện, thu hút, và hỗ trợ những người trẻ có tài. Tập thể giảng viên Vietnam Bankers đưa ra những chia sẻ và cam kết dứt khoát về việc đào tạo Tài chính-Ngân hàng phải như thế nào, cả ở học phần lý thuyết cũng như thực hành ? Bản cam kết chất lượng, là một trong những tuyên ngôn có nhiều ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực đào tạo Tài chính-Ngân hàng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khám phá hành trình kiến thức để thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Với mục tiêu mở ra nhiều cơ hội học tập cho mọi người với phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm cũng như cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, VietnamBankers đã nghiên cứu, ứng dụng và phát triển học liệu cho nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực Ngân hàng.

CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN CHO BẠN

CÁC ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS