fbpx

ACAS GENERAL

1. AG_Bài test đầu vào kế toán tổng hợp

Bài test được xây dựng giúp cho giảng viên nắm được tình trạng kiến thức chung của học viên trước khi tham gia khóa học và không mang tính chất loại học viên khỏi chương trình.

Giáo trình kế toán tổng hợp
Please login to get access to the quiz
(Next Lesson) 2. AG_Chương 1: Tổng quan chung về kế toán thành lập doanh nghiệp
Back to ACAS GENERAL

No Comments

Post a Reply