fbpx

Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

Đón học viên mới

Nội dung Buổi học đầu tiên bao gồm:

 • Chương trình học và điều kiện tốt nghiệp
 • Nội quy học tập
 • Các đầu mối liên hệ hỗ trợ trong và sau quá trình Học tập - Thực tập - Làm việc

Học viên download file Sách bài tập => Sách bài tập Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng T6.2019 

Note: Buổi này không có bài tập về nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Next Lesson) Tổng quan hoạt động ngân hàng
Back to Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

Comments ( 2 )

 • Nguyễn Văn Duy IB106

  Em có một vài câu hỏi như sau:
  1. Về chỉ số KPIs của nhân viên Quản lý KHCN (vị trí em đang thực tập) là chỉ tiêu dành cho học viên trong quá trình thực tập tại ngân hàng ạ?
  2. Ở phần tìm hiểu sâu 1 một sản phẩm mà em tâm đắc ngay từ đầu: Việc thông thạo trình bày là gì? Bao gồm những công việc gì?, So sánh đánh giá: So sánh với sản phẩm với các Ngân hàng khác hay như thế nào ạ?

  • Huyền Nguyễn Minh

   1. Về phần chỉ tiêu em tham khảo Nội dung “Hướng dẫn thực tập” trong danh mục bài học nhé
   2. Đây là sau khi học về đặc điểm cơ bản của sản phẩm em có thể phân tích điểm giống và khách nhau của các sản phẩm cùng dòng của nhiều ngân hàng, từ đó áp dụng trong việc tư vấn khách hàng

Post a Reply