fbpx

Ngân hàng thương mại

NHTM – Test kết thúc giai đoạn 1

Học viên chọn nút TAKE QUIZ để làm bài test.

Lưu ý:
- khi sẵn sàng làm test học viên mới kích vào nút TAKE QUIZ
- đảm bảo thiết bị đã kết nối internet ổn định trước khi làm bài
- không thoát ra giữa chừng khi đang làm bài
- Chọn Complete quiz để nộp bài

Please login to get access to the quiz
Back to Ngân hàng thương mại

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

Teacher
Vietnam Bankers
Role : Giảng viên
Read More