fbpx

Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

Thi tốt nghiệp

Bài thi tốt nghiệp khóa đào tạo sẽ được mở sau khi học viên hoàn thành các yêu cầu của chương trình + đăng ký đợt thi với Quản lý đào tạo của lớp.

Học viên làm bài thi tốt nghiệp khóa đào tạo tại đây

 

 

 

Lập tờ trình tín dụng và bảo vệ khoản vay (Prev Lesson)
(Next Lesson) Tài liệu tham khảo
Back to Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung

Comment ( 1 )

  • Lan Anh Bùi Thị

    no

Post a Reply