fbpx

Thực tập tại ngân hàng

Mục tiêu của việc thực tập là học viên VietnamBankers sẽ:

  • Trải nhiệm thực tế công việc, áp lực của nhân sự ngân hàng
  • Có kinh nghiệp làm việc thực tế và thành tích bằng con số để điền vào CV ứng tuyển
  • Có cơ hội tuyển dụng chính thức ngay trong hoặc sau khi thực tập
  • Sinh viên năm cuối có xác nhận thực tập

Để có kì thực tập đạt kết quả tốt, các học viên nên chú ý những điểm sau:

  • Nội dung thực tập
  • Các chỉ tiêu kinh doanh (tham khảo)
  • Cách thức đánh giá kết quả thực tập
  • Nguyên tắc và bài học kinh nghiệm
  • Những trường hợp vi phạp và hình thức xử lý

Tham khảo bài viết chia sẻ kinh nghiệp đi thực tập tại Ngân hàng/ Tổ chức tài chính tại đây

 

 

 

Lesson Intro Video

Tài liệu tham khảo (Prev Lesson)

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

Teacher
Vietnam Bankers
Role : Giảng viên
Read More