fbpx

Tag Archives

Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (tiếng Anh: Vietnambankers), còn gọi là Vietnam Bankers Academy, là một Viện đào tạo...

Giới thiệu Vietnambankers

Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (tiếng Anh: Vietnambankers), còn gọi là Vietnam Bankers Academy, là một Viện đào tạo...