fbpx

Vietnam Bankers

About: Vietnam Bankers

5/5 (1)

Please rate this

Classes Handling
Class Name Class Type
Chuyên đề: Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng online
BAC A BANK - Đào tạo chữ ký hình dấu onsite
Sổ tay kế toán online
VietnamBankers onsite
Nghiệp vụ Ngân hàng onsite
IB 101 - CMT8 onsite
IB100 - Hoàng Quốc Việt onsite
IB 102 - Lê Thanh Nghị onsite
IB 110 onsite
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Deutsche Bank - Chương trình đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng" Deutsche Bank - Bài test trước đào tạo 25 mins
Deutsche Bank - Chương trình đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng" Deutsche Bank - Khảo sát trước đào tạo
SCB - Đào tạo chữ ký hình dấu SCB - Khảo sát trước đào tạo
SCB - Đào tạo chữ ký hình dấu SCB - Bài test trước đào tạo 25 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Hướng dẫn thẩm định 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Lập tờ trình tín dụng và bảo vệ khoản vay 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Pháp lý cơ bản về giao dịch 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Kỹ năng Viết CV & trả lời PHỎNG VẤN 180 mins
FS - Chuyên viên Quản trị tài chính Thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp 120 mins
GIAI ĐOẠN 2 IB - Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn 20 mins
GIAI ĐOẠN 2 IB - Tổng quan hoạt động ngân hàng 180 mins
GIAI ĐOẠN 2 IB - Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình 20 mins
GIAI ĐOẠN 2 IB - Kỹ năng thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian 180 mins
Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng cho Fresher Đón học viên mới
ACAS - Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán - Test kết thúc giai đoạn 1 lần 2 90 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Kỹ năng thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian 180 mins
ACS - Đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo" Deutsche Bank - Khảo sát trước đào tạo
ACS - Đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo" ACS - Bài test sau đào tạo 25 mins
ACS - Đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo" ACS - Bài test trước đào tạo 25 mins
FS - Ôn tập kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản TCDN - Đề thi test kết thúc GĐ1 90 mins
Ngân hàng thương mại NHTM - Test kết thúc giai đoạn 1 90 mins
ACAS - Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán - Test kết thúc giai đoạn 1 90 mins
BIDV - Đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo" trong hoạt động ngân hàng BIDV- Bài test sau đào tạo 25 mins
BIDV - Đào tạo "Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo" trong hoạt động ngân hàng BIDV - Bài test trước đào tạo 25 mins
BAC A BANK - Bài kiểm tra sau đào tạo BAC A BANK - Bài test sau đào tạo - Nhóm 2 25 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 13. Chốt bán và chăm sóc sau bán 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 12. Kỹ năng Xử lý từ chối 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 11. Kỹ năng Tư vấn bán hàng 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 10. Kỹ năng Telemarketing 180 mins
BAC A BANK - Bài kiểm tra sau đào tạo BAC A BANK - Bài test sau đào tạo - Nhóm 1 25 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 9. Kỹ năng tìm kiếm khách nguồn hàng tiềm năng 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 8. Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 7. Quy trình tín dụng 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 6. Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 5. Sản phẩm Tín dụng cá nhân 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 4. Sản phẩm thẻ 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 3. Sản phẩm Tài khoản và Huy động 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 2. Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình 180 mins
Action Banker - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Bài 1. Tổng quan hoạt động ngân hàng 180 mins
BAC A BANK - Tài liệu và Bài test trước đào tạo BAC A BANK - Bài test trước đào tạo cho Nhóm 2 25 mins
BAC A BANK - Tài liệu và Bài test trước đào tạo BAC A BANK - Bài test trước đào tạo cho Nhóm 1 25 mins
Vietnam Bankers Tài liệu Phương pháp nhận biết Chữ ký, Dấu và Tài liệu giả mạo
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc Danh mục Quy định tín dụng
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Tài liệu tham khảo
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Bài kiểm tra tổng hợp
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 12 - Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 11 - Kỹ năng bán hàng 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 10 - Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 9 - Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 8 - Quy trình tín dụng 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 7 - Quy trình Nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 6 - Pháp lý cơ bản về Giao dịch 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 5 - Sản phẩm Tín dụng cá nhân 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 4 - Sản phẩm thẻ 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 3 - Sản phẩm Tài khoản và Huy động 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 2 - Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Học phần 1 - Tổng quan hoạt động ngân hàng 180 mins
FastBankers - Đào tạo nghiệp vụ cấp tốc FastBankers - Đón học viên mới 180 mins
15. Hạch toán kế toán trong công ty kinh doanh xăng dầu
14. Hạch toán kế toán trong công ty xây dựng
13. Hạch toán kế toán tại công ty bất động sản
12. Hạch toán kế toán tại các đại lý bán vé máy bay
11. Hạch toán kế toán trong công ty sản xuất phần mềm
10. Hạch toán kế toán trong khu chế xuất
9. Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô
8. Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý
7. Hạch toán trong công ty Thương mại
6. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong doanh nghiệp tổ chức sự kiện
5. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán du lịch
4. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
3. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán doanh nghiệp vận tải
2. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán nhà hàng (theo TT133)
1. Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán sản xuất
112. Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
111. Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 về Quy trình hoàn thuế
110. Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
109. Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
109. Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
108. Quyết định 1403/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 về Quy trình kiểm tra hoá đơn
107. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
106. Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
105. Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
104. Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
103. Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân
101. Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh
100. Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
99. Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
98. Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP
97. Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
96. Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
95. Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài
93. Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
92. Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
91. Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
90. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP
89. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
88. Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
87. Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
86. Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
85. Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
84. Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
83. Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
82. Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
81. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC
80. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
79. Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
78. Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
77. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
76. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động
74. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
73. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
72. Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương
71. Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt
70. Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
69. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
68. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
67. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
66. Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
65. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
64. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
63. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
61. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
60. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP
59. Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
58. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP
57. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
57. Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
56. Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
55. Thông tư 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí
54. Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
53. Thông tư 96/2010/TT-BTC hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
52. Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối
51. Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân
49. Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
48. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
47. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
46. Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
45. Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
47. Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
46. Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
45. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
44. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
43. Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
42. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
41. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
40. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
39. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
38. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
37. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
36. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
35. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
34. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
33. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
32. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
31. Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
30. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
29. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
28. Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
27. Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
26. Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
25. Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
23. Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
22. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
22. Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
21. Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
20. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
19. Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009
18. Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập
17. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
16. Luật sửa đổi Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế 2016
15. Luật kế toán năm 2015
14. Luật sửa đổi các luật về thuế năm 2014
13. Luật bảo hiểm xã hôi năm 2014
12. Luật thuế tiêu thụ sửa đổi năm 2014
11. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013
10. Luật thuế giá trị gia tăng sử đổi năm 2013
9. Luật công đoàn năm 2012
8. Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012
7. Luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân năm 2012
6. Bộ luật lao động năm 2012
5. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008
4. Luật thuế tiêu thụ đặc biện năm 2008
3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
2. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
1. Luật quản lý thuế năm 2006
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 - Chi phí khác
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 - Thu nhập khác
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 - Chi phí tài chính
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu:
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dụng phản ánh của tài khoản 611 - Mua hàng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dụng phản ánh của tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
1. Nguyên tắc kế toán
4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
2. Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá
1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2.Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán Quỹ bình ổn giá
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 357 – Quỹ Bình ổn giá
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 335 – Chi phí phải trả
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 334 – Phải trả người lao động
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 242 - Chi phí trả trước
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 228 - Đầu tư khác
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 - TSCĐ vô hình
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 - Hàng hóa
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 155 - Thành phẩm
1. Nguyên tắc kế toán
10. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành xây dựng
9. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành kinh doanh dịch vụ
8. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Nông nghiệp
7. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Công nghiệp
6. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
5. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng
4. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ
3. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp
2. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 141 - Tạm ứng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 138 - Phải thu khác
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 - Tiền đang chuyển
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
1. Nguyên tắc kế toán
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt
1. Nguyên tắc kế toán
Tài liệu chia sẻ - Hướng dẫn Báo cáo thực tập + Khóa luận Báo cáo, Khóa luận tốt nghiệp kế toán.
Vietnam Bankers Những điều cần tránh trong phỏng vấn
Vietnam Bankers Một số câu hỏi Phỏng vấn thực tập thường gặp
Tài liệu chia sẻ - Hướng dẫn thực tập 3. Thực tập - Bước đệm vàng đến công việc mơ ước
Tài liệu chia sẻ - Hướng dẫn thực tập 2. Phỏng vấn thực tập
Tài liệu chia sẻ - Hướng dẫn thực tập 1. Chuẩn bị trước kỳ thực tập
Vietnam Bankers Hướng dẫn Viết CV và mail gửi Nhà tuyển dụng
ACAS GENERAL ACAS GENERAL Bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp
ACAS GENERAL 9. AG_Chương 8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
ACAS GENERAL 8. AG_Chương 7: Kế toán thành phẩm, thiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm
ACAS GENERAL 7. AG_Chương 6 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
ACAS GENERAL 6. AG_Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
ACAS GENERAL 5. AG_Chương 4: Kế toán tài sản cố đinh
ACAS GENERAL 4. AG_Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
ACAS GENERAL 3. AG_Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
ACAS GENERAL 2. AG_Chương 1: Tổng quan chung về kế toán thành lập doanh nghiệp
ACAS GENERAL 1. AG_Bài test đầu vào kế toán tổng hợp 90 mins
ACAS Basic Bài tập Kế toán căn bản phần 2 180 mins
ACAS Basic Bài tập Kế toán căn bản phần 1 180 mins
Action Hunter - Chuyên viên tuyển dụng sáng tạo AH 3 - Truyền thông - Tạo nguồn 180 mins
ACAS Basic 5. Phương pháp tính giá 180 mins
ACAS Basic 4. Các phương pháp kế toán hàng tồn kho 180 mins
ACAS Basic 3. Tài khoản kế toán 180 mins
ACAS Basic 2. Tổng quan chung về kế toán 180 mins
ACAS - Nguyên lý kế toán 1. Test đầu vào. 90 mins
Đào tạo Hội nhập Đào tạo nội bộ - 3. Các quy trình nghiệp vụ
Đào tạo Hội nhập Đào tạo nội bộ - 4. Bộ tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ khách hàng
Đào tạo Hội nhập Đào tạo nội bộ - 2. Bộ máy tổ chức
Đào tạo Hội nhập Đào tạo nội bộ - 1. Tổng quan VNB
Action Hunter - Chuyên viên tuyển dụng sáng tạo 1. Tổng quan Quy trình tuyển dụng truyền thống
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Thi tốt nghiệp 120 mins
Tài liệu tham khảo - Giao dịch viên Quy trình Dịch vụ khách hàng
Tài liệu tham khảo - Giao dịch viên Quy trình Dịch vụ chuyển tiền
Tài liệu tham khảo - Giao dịch viên Quy trình dịch vụ tiết kiệm
Tài liệu tham khảo - Giao dịch viên Quy trình dịch vụ tài khoản
TalentBankers - Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên QT DV Chuyển tiền - Quy trình xác nhận ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình giao chứng từ qua fax scan email
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình tra soát lệnh chuyển tiền
TalentBankers - Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên QT DV Chuyển tiền - Quy trình chuyển tiền đi quốc tế
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình chuyển tiền và nhân tiền bằng giấy tờ tùy thân trong hệ thông MINIBANK
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình chuyển tiền đến ngoài hệ thông tại đơn vị kinh doanh
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi
Vietnam Bankers QT DV Chuyển tiền - Quy trình chuyển tiền đi trong nước
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm
Vietnam Bankers QT Dịch vụ - Quy trình phát hành và quản lý thẻ ghi nợ nội địa
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình chi tiền mặt tại địa điểm yêu cầu
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Tài liệu tham khảo
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Dịch vụ tài khoản doanh nghiệp
Vietnam Bankers Thực tập tại ngân hàng
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Phát hành và quản lý thẻ ghi nợ nội địa của KHCN
Vietnam Bankers Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn 180 mins
Vietnam Bankers Kỹ năng bán hàng 180 mins
Vietnam Bankers Hướng dẫn thẩm định 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Quy trình tín dụng 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Bảng cân đối kế toán và Hệ thống tài khoản 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Quy trình Nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Sản phẩm Tín dụng cá nhân 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Sản phẩm thẻ 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Sản phẩm Tài khoản và Huy động 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình 180 mins
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Tổng quan hoạt động ngân hàng 180 mins
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình mở mã khách hàng trên hệ thống symbol
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ tập trung Đón học viên mới 180 mins
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình mở tài khoản thanh toán qua callcenter
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Xác nhận số dư tài khoản của khách hàng
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình xử lý tài khoản không có giao dịch chủ động trong 12 tháng
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình đóng tài khoản của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình giải tỏa, phong tỏa tài khoản thanh toán
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình ủy quyền sử dụng tài khoản
Vietnam Bankers QT Tài Khoản - Quy trình rút tiền từ tài khoản
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình nộp tiền mặt vào tài khoản
Vietnam Bankers QT Tài Khoản - Đăng ký thay đổi thông tin khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình mở mới, mở thêm tài khoản của khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình xác nhận số dư tài khoản và sổ tiết kiệm của khách hàng
Vietnam Bankers QT DV tài khoản - Quá trình in và cung cấp sổ phụ cho khách hàng
Vietnam Bankers QT Dịch vụ - Quy trình scan hồ sơ khách hàng lên hệ thống
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình phong tỏa và giải tỏa sổ tiết kiệm
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình rút sổ tiết kiệm
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình mở mới và nộp tiền thêm vào sổ tiết kiệm
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm
Vietnam Bankers QT Tài khoản - Quy trình mở mới, mở thêm tài khoản khách hàng cá nhân
Vietnam Bankers QT Dịch vụ - Quy trình xác nhận số dư tài khoản và sổ tiết kiệm của khách hàng
Vietnam Bankers QT Dịch vụ - Quy trình chào đón và hướng dẫn khách hàng
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình mở mã khách hàng trên hệ thống symbol
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Hướng dẫn khai báo Spread rate cho STK tham gia Chương trình khuyến mãi
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình xác nhận số dư sổ tiết kiệm của khách hàng
Vietnam Bankers QT DV Tiết kiệm - Quy trình xử lý bảo mất sổ tiết kiệm
Phối hợp làm việc nhóm, hỗ trợ khách hàng nội bộ và tuân thủ trong suốt thời gian làm việc

Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (tiếng Anh: Vietnambankers), còn gọi là Viện đào tạo Vietnam Bankers, là một Viện đào tạo nghiên cứu tư thục, trụ sở chính tại Số 2 Ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng của mình, VietnamBankers là một trong những viện đào tạo danh tiếng nhất Việt Nam về đào tạo Tài chính Ngân hàng.

Được thành lập vào năm 2010 bởi các chuyên gia đầu ngành tài chính Ngân hàng tại Việt Nam, Vietnam Bankers là cơ sở học tập bậc cao hàng đầu tại Việt Nam. Trong những năm đầu của mình, VietnamBankers đã đào tạo ra rất nhiều Banker cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Chương trình học của trường dựa theo mô hình Học viên là trung tâm – nhiều nhà lãnh đạo Ngân hàng từng theo học ở VietnamBankers – với các học phần về nghiệp vụ được thiết kế cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Việc thành lập VietnamBankers này là để đáp ứng lại mong muốn “thúc đẩy và xã hội hóa việc đào tạo tài chính Ngân hàng, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng và gắn kết giữ đào tạo và Ngân hàng.

No Comments

Post a Reply